Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của nicochiphai
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 24 Hours Rally 24,000 pts  5 / 23 151
2 Ace Blackjack 4,400 pts  1 / 11 55
3 Acne Be Gone 10,800 pts  6 / 20 155
4 Add Like Mad 5,472 pts  1 / 18 407
5 AeroPlane 167 pts  2 / 15 103
6 AiB 20,529 pts  4 / 20 224
7 Aim and Fire 1,146 pts  1 / 30 244
8 Air Typer 36,530 pts  5 / 18 501
9 Alchemy II 7,056 pts  1 / 18 196
10 Alien 240 pts  10 / 18 56
11 Alien Invasion 211 pts  2 / 13 129
12 Alpine Escape 1,930 pts  5 / 14 97
13 Alu`s Revenge 738,680 pts  1 / 41 1,282
14 Americas Army 88,836 pts  2 / 41 344
15 Ant Burner 11,625 pts  2 / 7 50
16 Anthrax Jelly 19,303 pts  1 / 6 132
17 Apple Eater 2,582 pts  5 / 19 132
18 AquaField 106 pts  1 / 16 135
19 Aquarium Sprengischen 772 pts  1 / 10 62
20 Arachnid Falls 13,010 pts  3 / 11 44
21 Arcade Animals 438 pts  2 / 14 76
22 Arcade Animals 2 424 pts  2 / 14 64
23 Arcade Animals 3 520 pts  1 / 13 85
24 Arkanoid Flash 158,450 pts  1 / 10 71
25 Art Thief 157,800 pts  2 / 10 61
26 Baby Boom 242,200 pts  2 / 16 538
27 Babycal Throw 42,870 pts  2 / 12 1,672
28 Balancing Bubbless 121 pts  2 / 11 76
29 Balloony 4,470 pts  2 / 25 401
30 Banker Brokers 2,010 pts  12 / 13 62
31 Beach Bobbing Bob 14 pts  3 / 23 488
32 Beat The Bugs! 4,475 pts  1 / 10 96
33 Beetle Bomp 206,820 pts  2 / 10 98
34 Billards 9,594 pts  5 / 29 1,708
35 Birdy 259 pts  1 / 10 59
36 Blob Twist 24,110 pts  1 / 10 108
37 Block Down 116,840 pts  3 / 8 50
38 Blocks 14,000 pts  9 / 49 8,805
39 Blocks 2 192,259 pts  2 / 23 763
40 Bomberman 190,500 pts  4 / 20 264
41 Bomby Bomy 11,000 pts  2 / 14 175
42 Bookworm 211,320 pts  2 / 12 67
43 Bow Hunter 3,325 pts  2 / 22 148
44 Brain Force 183,600 pts  5 / 22 290
45 Brainiac 1,766 pts  1 / 30 1,027
46 Bubble Blubbs 42,180 pts  2 / 7 51
47 Bubble Bugs 33,790 pts  1 / 10 77
48 Bubbles 605 pts  4 / 9 53
49 Bunker 1,831 pts  6 / 17 279
50 Caddeva 169 pts  6 / 6 60
51 Call of Duty 2 41 pts  3 / 17 54
52 Car Park Chaos 420 pts  4 / 7 304
53 Caray Snake 52,840 pts  7 / 12 179
54 Card Frenzy 11,300 pts  3 / 8 55
55 Catavacuum 16,792 pts  1 / 16 180
56 Catch Roo 1,867 pts  2 / 14 47
57 Chuckie Egg 5,460 pts  3 / 3 40
58 Clash`N Slash 848,250 pts  1 / 12 74
59 Click Clack 18,880 pts  3 / 5 42
60 Clock Legends 6,274 pts  2 / 3 19
61 Collapse 6,838 pts  1 / 43 2,856
62 Color Jumper 2,160 pts  4 / 11 236
63 Color Reactor 2 6,220 pts  12 / 22 1,597
64 Color-Rado 4,000 pts  2 / 18 136
65 Condom 440 pts  1 / 12 80
66 Connect 2 88,740 pts  1 / 9 282
67 Conundrum 3D 30 pts  2 / 6 155
68 Corn Pile 10,835 pts  1 / 19 209
69 Corp Fishing 464 pts  2 / 4 21
70 Cosmic Switch 30,520 pts  1 / 7 63
71 Counting The Stars 250 pts  3 / 15 92
72 Coyote Roll 2,195,640 pts  1 / 3 15
73 Crazy 7s 11,580 pts  1 / 4 32
74 Crazy Battle 17,450 pts  2 / 18 80
75 Crazy Closet 174 pts  1 / 41 454
76 Crazy Cube 83,244 pts  1 / 14 107
77 Crystal Clear 590,886 pts  2 / 12 94
78 Cubis 2 : Arcade 264,620 pts  2 / 8 62
79 Cubitsu 36,610 pts  4 / 9 220
80 DeadEye 116,879 pts  3 / 17 256
81 Deadeye Logun S16 110,408 pts  1 / 7 77
82 Dizzy 1,720 pts  1 / 13 242
83 Domino Pressure 31 pts  3 / 26 558
84 Donkey Rocket 10,669 pts  1 / 5 27
85 Dont Let Go 175,000 pts  3 / 18 337
86 Double Deuce 920,901 pts  1 / 12 334
87 Dragonfly 9,030 pts  1 / 7 39
88 Driller 500 pts  9 / 18 166
89 Drop Bloxs 4,715 pts  2 / 12 58
90 Drunk Klunk 113,963 pts  6 / 17 105
91 Duck Hunt 65,250 pts  1 / 13 80
92 Duck Hunter 79 pts  1 / 22 89
93 efruitslots 9,060 pts  2 / 8 44
94 EVOLVRON 2,220 pts  2 / 7 39
95 Fire At Will 8,550 pts  1 / 9 32
96 Fish Shooter 990 pts  1 / 8 34
97 Fishing Impossible 25,507 pts  1 / 8 18
98 Fishin` Fun 2 43,760 pts  1 / 3 19
99 Fishy 2,532 pts  1 / 9 51
100 Flash Invaders 2 2,646 pts  2 / 11 120
101 Flash Pegs 296 pts  1 / 22 236
102 Flash Strike 24,180 pts  1 / 6 41
103 Flower Frenzy 11,250 pts  2 / 27 1,360
104 Frog Mania 28,300 pts  2 / 16 144
105 Fruity Basket 8,060 pts  1 / 6 72
106 Fruity Shuffler 37 pts  1 / 12 151
107 Fun with Lemons 17 pts  2 / 7 56
108 Gafoor The Gadha 6,031 pts  1 / 6 38
109 Gem Mania 57,430 pts  1 / 4 42
110 General Tank 95 pts  2 / 11 40
111 GoGo Pogo 38,679 pts  2 / 7 35
112 Gold Miner 25,366 pts  3 / 8 133
113 Halloween Hangman 555 pts  1 / 3 23
114 Harvest Day 15,063 pts  1 / 11 158
115 Hats Off! 9,390 pts  1 / 8 44
116 Hexxagon 37 pts  13 / 32 1,879
117 Hollywood Buzz 360 pts  3 / 7 12
118 Home Run 73 pts  9 / 24 496
119 Hot Water 73,500 pts  2 / 9 163
120 Hyper Doughe 1,257 pts  1 / 6 40
121 Jewel Thief 13,210 pts  2 / 6 43
122 JigSaw Puzzle Dog 186 pts  6 / 6 42
123 Kcly Diamonds 6,080 pts  1 / 3 6
124 LEtters 278 pts  3 / 8 161
125 Look Alive 2,114 pts  1 / 4 38
126 Mahjong Connect 1,475 pts  3 / 12 960
127 Mahjongg 2 180,650 pts  1 / 19 19,374
128 Mahjongg Toy Chest 10,231 pts  1 / 4 130
129 Marble Motion 438 pts  2 / 7 80
130 Master Checkers 12 pts  2 / 4 20
131 Mind Me Bloody Beer 45 pts  3 / 7 38
132 Mind Your Marbles 13,070 pts  6 / 20 1,046
133 Missile Maze 671 pts  1 / 4 31
134 Mom-Jongg! 15,450 pts  1 / 3 20
135 Money Money Money 37,230 pts  1 / 6 38
136 Monster Munch 13,100 pts  2 / 13 102
137 Mood Match 939 pts  2 / 10 73
138 Mumu 459 pts  2 / 13 167
139 Nemo 4,448 pts  1 / 12 97
140 Paint Ball 895 pts  1 / 8 28
141 Pang 12,250 pts  3 / 4 1,254
142 Paradise Island:Jig Saw Puzzle 127,650 pts  1 / 6 47
143 Penguin Arcade 16,100 pts  1 / 3 13
144 Pharaohs Treasure 1,001,200 pts  1 / 8 55
145 Pipe Mania 437 pts  2 / 5 31
146 Planarity 104,840,000 pts  1 / 5 23
147 Ponx 5,170 pts  1 / 4 17
148 Poux 154,400 pts  1 / 6 45
149 Pumpkin`s Ballade 8,780 pts  1 / 8 107
150 Puzzle Express 342,529 pts  2 / 8 217
151 Puzzle Maniax 3,000 pts  2 / 6 21
152 Quad 11,800 pts  1 / 3 16
153 Quick Words 8,890 pts  1 / 9 211
154 Qwerty 71,670 pts  1 / 9 38
155 R.S.V.P 1,250 pts  1 / 7 100
156 Radial Pong 9,781 pts  2 / 16 193
157 Rings 4,643,240 pts  1 / 3 22
158 Robot Chicken Killers 1,037 pts  1 / 6 20
159 Scope Assault 57 pts  1 / 11 38
160 ScrewBall 39,316 pts  1 / 7 745
161 Seconds Of Madness 261 pts  1 / 5 47
162 Sentenced 1,041 pts  3 / 4 39
163 Shoot 1,200 pts  1 / 18 99
164 Simon 19 pts  3 / 17 91
165 Skeetshooting 4,025 pts  1 / 7 25
166 Slidermania 2,203 pts  2 / 5 34
167 Smaugs Schatkist 6,144 pts  1 / 4 12
168 Snake 1,590 pts  9 / 29 1,290
169 Spiderman Web of Words 1,933,070 pts  1 / 4 159
170 Spin Balls 986 pts  3 / 10 112
171 Sports Smash 93,000 pts  1 / 14 243
172 Square Bear Reversi 8,100 pts  9 / 21 896
173 Squares 2 23,559 pts  1 / 13 154
174 Stress Relief Paintball 6,860 pts  5 / 23 954
175 Suds 4,638 pts  1 / 12 120
176 Super Mario Power Coins 92,800 pts  2 / 5 12
177 Swap Match 12,690 pts  1 / 9 53
178 Swirl Jong 40,255 pts  1 / 3 30
179 Switchit 48,925 pts  2 / 10 97
180 Tetrollapse 188,000 pts  6 / 10 47
181 The Collector 39,825 pts  1 / 13 64
182 Time for Trouble! 1,910 pts  1 / 8 89
183 Tiny Creatures 50,568 pts  1 / 6 34
184 Tomato Fun 950 pts  1 / 6 43
185 Toon Shift 120,620 pts  3 / 8 57
186 Towers of Hanoi 43 pts  7 / 19 578
187 Traffic Control 141 pts  3 / 5 113
188 Triclops 979,190 pts  1 / 12 130
189 Tuer Tuer Tuer 16,325 pts  1 / 12 139
190 Twisted Nipples 3,668 pts  1 / 8 33
191 UFO 101 3,033 pts  2 / 11 397
192 Ultra Black 122,070 pts  1 / 7 477
193 Upside Down 169,140 pts  1 / 9 87
194 Wacky Word Wiz 205,125 pts  1 / 5 88
195 Word Craze 2,620 pts  1 / 3 78
196 Word Jam 8,119 pts  1 / 9 388
197 Word Race 181 pts  1 / 5 49
198 Words Sorting 400 pts  1 / 1 4
199 X-Pipes 3,730 pts  6 / 15 1,142
200 Xlight 7,908 pts  2 / 8 63
201 Yahtzee 328 pts  1 / 5 19
202 Zirch 52,940 pts  1 / 1 13
203 Zoo Keeper 28,120 pts  2 / 15 727
204 Zyrx 9,300 pts  1 / 5 17
Thống kê cá nhân

nicochiphai
Số lần về nhất : 99
Số lần về nhì : 51
Số lần về ba : 22
Lọt vào "Top 10" : 29
Số trò chơi đã tham gia của nicochiphai: 204
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC