Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của PLN
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 AquaField 54 pts  10 / 16 135
2 Beaver Dive 4,700 pts  11 / 14 169
3 Blocks 2 158,182 pts  3 / 23 763
4 Caray Snake 58,270 pts  5 / 12 179
5 Fisherman Sam 57,954 pts  3 / 14 414
6 Mind Your Marbles 14,660 pts  3 / 20 1,046
7 Tetris 73,487 pts  5 / 15 1,178
Thống kê cá nhân

PLN
Số lần về nhất : 0
Số lần về nhì : 0
Số lần về ba : 3
Lọt vào "Top 10" : 3
Số trò chơi đã tham gia của PLN: 7
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC