Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Demonic Defense 2 Điểm cao
Mô tả: Well, dont bother saying this is a copy of defend your castle... there is only one thing similar which is u are defending your castle, but with more enemys, spells, different system, AND MUCH MORE!
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Tiểu Vũ 76,761,700 pts 15-10-2005 @ 05:08 PM
2 netwalker 30,144,600 pts 15-10-2005 @ 12:59 PM
3 Sir_Reb 2,995,480 pts 25-07-2008 @ 09:36 AM
4 moonandcoin 5,442 pts 14-10-2005 @ 02:26 AM
5 TVinh 4,212 pts 13-10-2005 @ 06:04 PM
6 khoaitayran 1,895 pts 08-01-2006 @ 05:38 PM
7 ngautuan 1,885 pts Các bác chơi tài thật sp_ike.gif 14-10-2005 @ 04:39 AM
8 LacThien 850 pts 25-12-2008 @ 12:31 AM
9 DTN 784 pts 03-11-2005 @ 09:41 AM
10 phet lac 749 pts 28-11-2006 @ 04:10 PM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 4 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 4 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC