Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Dealer 2 Điểm cao
Mô tả: Remake of the oldschool DOS game called DrugWars. Buy low, sell high. Dealer 2 is basically a graphically spruced up and bug tweaked version of Dealer
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 luffy 25,899,500 pts 22-10-2005 @ 02:35 PM
2 netwalker 21,281,200 pts 17-10-2005 @ 10:53 AM
3 Tiểu Vũ 18,972,100 pts 24-10-2005 @ 12:11 PM
4 moonandcoin 13,065 pts 17-10-2005 @ 02:42 AM
5 Hà Nội -5,000 pts 09-08-2007 @ 04:42 PM
6 BacBIM -6,166 pts 10-12-2008 @ 06:43 PM
7 Sir_Reb -8,000 pts 29-07-2008 @ 12:47 PM
8 H2O -9,146 pts 23-06-2006 @ 02:45 AM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 4 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 4 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC