Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Interabot Điểm cao
Mô tả: Collect all the gold rings to proceed to the next level. Stay away from the enemy and jump over the blocks.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 BacBIM 4,956 pts sp_ike.gif wub.gif 17-12-2008 @ 07:27 PM
2 Sir_Reb 2,583 pts 27-07-2008 @ 04:17 AM
3 Cỏ dại 2,226 pts 25-12-2005 @ 02:11 AM
4 mth 882 pts 28-10-2005 @ 03:52 PM
5 nestcafeviet 784 pts 15-12-2005 @ 05:15 PM
6 LacThien 0 pts 28-12-2008 @ 11:15 PM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 3 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 3 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC