Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Hoang Yen
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 2 Ball Pool 6 pts  7 / 22 433
2 Aero Chaos 178,800 pts  6 / 13 103
3 Air Typer 9,830 pts  12 / 18 501
4 Alloy Arena 560,615 pts  1 / 14 136
5 Arh Tiger -- pts  11 / 12 103
6 Atomica 20 pts  14 / 15 75
7 Ball Eat 940 pts  9 / 10 486
8 Barty 120 pts  13 / 14 204
9 Bike Mania on ICE -- pts  11 / 13 89
10 Blocks 15,400 pts  1 / 49 8,805
11 Brain Force 41,100 pts  16 / 22 290
12 Breakout 1,290 pts  9 / 12 63
13 Collapse 6,057 pts  4 / 43 2,856
14 Crab Ball 22 pts  7 / 12 266
15 Crazy Cube 3,525 pts  12 / 14 107
16 Dare Level 19 pts  4 / 8 64
17 Dino Rennen 19,396 pts  2 / 2 8
18 Endless Flight 124 pts  12 / 14 313
19 Hexxagon 58 pts  1 / 32 1,879
20 Lines 7,160 pts  4 / 21 320
21 Mercury Drops 115 pts  13 / 14 279
22 Moon Lander 200 pts  5 / 11 79
23 Pacman 110,460 pts  2 / 22 1,935
24 Panic Room 40 pts  7 / 12 90
25 Square Bear Reversi 24,200 pts  1 / 21 896
26 Tetris 2,368 pts  14 / 15 1,178
Thống kê cá nhân

Hoang Yen
Số lần về nhất : 4
Số lần về nhì : 2
Số lần về ba : 0
Lọt vào "Top 10" : 10
Số trò chơi đã tham gia của Hoang Yen: 26
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC