Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Tiểu Vũ
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 2 Hand Poker 126,225 pts  1 / 10 98
2 Attraction 3,056 pts  4 / 18 126
3 Billards 9,105 pts  9 / 29 1,708
4 Blocks 11,400 pts  21 / 49 8,805
5 Bomberman 171,000 pts  6 / 20 264
6 Bookworm 37,910 pts  6 / 12 67
7 Bounce Back 8,945 pts  4 / 13 46
8 Brainiac 1,733 pts  12 / 30 1,027
9 Breakout 14,870 pts  4 / 12 63
10 Bubble Shooter 242,900 pts  6 / 27 1,875
11 Castle Defender 2,192 pts  2 / 13 69
12 Collapse 5,009 pts  6 / 43 2,856
13 Crazy Closet 156 pts  13 / 41 454
14 Dealer 2 18,972,100 pts  3 / 8 71
15 Demonic Defense 2 76,761,700 pts  1 / 14 142
16 Doc Ock Rampage 47,600 pts  4 / 9 55
17 Dolphin 5,930 pts  5 / 8 34
18 Floats 40 pts  6 / 6 43
19 HangARoo v2 9 pts  3 / 19 480
20 Hexxagon 43 pts  8 / 32 1,879
21 Lines 4,900 pts  9 / 21 320
22 Mahjong Connect 1,195 pts  10 / 12 960
23 Massive Attack 1,067,150 pts  1 / 3 39
24 Munchy Man 66,490 pts  1 / 6 26
25 Pacman 147,260 pts  1 / 22 1,935
26 Panic Room 79 pts  4 / 12 90
27 Parasitesi 8,800 pts  1 / 10 91
28 Ping Pong 12,600 pts  1 / 7 202
29 Pool Online 1,640 pts  3 / 9 340
30 Snake 1,577 pts  10 / 29 1,290
31 Square Bear Reversi 7,232 pts  13 / 21 896
32 The Viking 6,819 pts  2 / 7 43
33 Ultimate Billiards 660 pts  2 / 4 47
34 UrbanSlug 2 133 pts  1 / 7 182
Thống kê cá nhân

Tiểu Vũ
Số lần về nhất : 8
Số lần về nhì : 3
Số lần về ba : 3
Lọt vào "Top 10" : 16
Số trò chơi đã tham gia của Tiểu Vũ: 34
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC