Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của mth
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 Americas Army 74,691 pts  11 / 41 344
2 Billards 5,373 pts  25 / 29 1,708
3 Blocks 12,700 pts  13 / 49 8,805
4 Blocks 2 52,079 pts  20 / 23 763
5 Brainiac 1,748 pts  5 / 30 1,027
6 Castle Defender 1,449 pts  9 / 13 69
7 Collapse 1,422 pts  30 / 43 2,856
8 Cone Crazy 280 pts  5 / 8 56
9 Cubitsu 13,340 pts  7 / 9 220
10 Double Deuce 668,180 pts  11 / 12 334
11 Extreme Racing 9,185 pts  3 / 4 91
12 Extreme Skate 40,850 pts  8 / 9 48
13 Flower Frenzy 8,510 pts  8 / 27 1,360
14 GiG Racer 650 pts  5 / 6 26
15 HangARoo v2 -- pts  14 / 19 480
16 Hexxagon 58 pts  3 / 32 1,879
17 Hungry Hungry Mario 312 pts  8 / 13 70
18 Infex 450 pts  13 / 14 194
19 Interabot 882 pts  4 / 6 25
20 Juggler 13,530 pts  2 / 4 6
21 Konnectors 39,683 pts  4 / 4 65
22 Mario Kart Extreme 650 pts  5 / 5 27
23 Mined Out 1,028 pts  3 / 6 42
24 Mood Match 932 pts  3 / 10 73
25 Moon Lander 200 pts  6 / 11 79
26 Muay Thai 34 pts  15 / 15 165
27 Operation Maus 2,260 pts  2 / 4 25
28 Operation Tiger 480 pts  2 / 3 15
29 Paint Ball 95 pts  6 / 8 28
30 Parasitesi 700 pts  8 / 10 91
31 Shoot 750 pts  15 / 18 99
32 Slider Puzzle 89 pts  2 / 4 37
33 Soccer Ball 19 pts  3 / 7 30
34 Square Bear Reversi 10,004 pts  2 / 21 896
35 Ultimate Football 675 pts  5 / 5 25
36 Ultimate Ping 55 pts  20 / 21 351
37 Wall Ball 135 pts  2 / 4 11
38 x227 69,894 pts  4 / 11 79
Thống kê cá nhân

mth
Số lần về nhất : 0
Số lần về nhì : 6
Số lần về ba : 5
Lọt vào "Top 10" : 16
Số trò chơi đã tham gia của mth: 38
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC