Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của tieuhaidong
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 2 Hand Poker 2,380 pts  4 / 10 98
2 Alu`s Revenge 212,700 pts  13 / 41 1,282
3 Blocks 14,100 pts  8 / 49 8,805
4 Brainiac 1,755 pts  3 / 30 1,027
5 Collapse 4,936 pts  7 / 43 2,856
6 Color Reactor 2 5,010 pts  18 / 22 1,597
7 HangARoo v2 10 pts  2 / 19 480
8 Hexxagon 58 pts  2 / 32 1,879
9 Mahjongg 2 6,537 pts  19 / 19 19,374
10 Puzzle Express 725 pts  8 / 8 217
11 Wacky Word Wiz 6,650 pts  4 / 5 88
12 Word Jam 6,521 pts  3 / 9 388
Thống kê cá nhân

tieuhaidong
Số lần về nhất : 0
Số lần về nhì : 2
Số lần về ba : 2
Lọt vào "Top 10" : 5
Số trò chơi đã tham gia của tieuhaidong: 12
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC