Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của nptruong
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 3D SuperBall -- pts  8 / 9 56
2 Blocks 14,700 pts  3 / 49 8,805
3 Collapse 4,447 pts  11 / 43 2,856
4 Hexxagon 47 pts  6 / 32 1,879
5 Simon 1 pts  14 / 17 91
Thống kê cá nhân

nptruong
Số lần về nhất : 0
Số lần về nhì : 0
Số lần về ba : 1
Lọt vào "Top 10" : 2
Số trò chơi đã tham gia của nptruong: 5
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC