Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 Atomica 4,510 pts  5 / 15 75
2 Blocks 14,300 pts  6 / 49 8,805
3 Brainiac 1,725 pts  15 / 30 1,027
4 Collapse 4,295 pts  13 / 43 2,856
5 Color Reactor 2 7,410 pts  10 / 22 1,597
6 Diamond Chaser 132 pts  2 / 5 32
7 Flash Pegs 277 pts  9 / 22 236
8 Flower Frenzy 10,700 pts  3 / 27 1,360
9 Grid Game 2,989 pts  2 / 19 216
10 Hexxagon 49 pts  5 / 32 1,879
11 Infex 38,730 pts  2 / 14 194
12 Moebius Syndrome 24 pts  8 / 12 317
13 X-Pipes 210 pts  12 / 15 1,142
Thống kê cá nhân

Số lần về nhất : 0
Số lần về nhì : 3
Số lần về ba : 1
Lọt vào "Top 10" : 6
Số trò chơi đã tham gia của : 13
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC