Nước Đức, ngày 15 tháng 8 -2006

Kính gửi

Các bạn thành viên của Làng Vencùng các Nhà thơ Việt nam tại Hải Ngoại

Ông Hữu Thỉnh, Tổng biên tập tạp chí thơ Việt nam- Hội nhà văn VN và nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn có nhờ tôi thông báo rộng rãi trên các thông tin đại chúng rằng:

Tạp chí thơ Hội nhà văn VN có ra Số thơ đặc biệt của các nhà thơ hải ngoại trong tháng 8 và tháng 9-2006.

Và muốn các nhà thơ gửi tác phẩm về chotajp chí thơ VN đóng góp cho số này.

Về thủ tục gửi bài số lượng không hạn chế.

Khi gửi bài gửii kèm theo:

Họ và tên thực

năm sinh

Bút danh

Địa chỉ cần liên lạc- Email. Số phôn, nơi nuớc cư trú

nghề nghiệp hiện nay.

Các tác phẩm đã xuất bản tại hải ngoại.

Ảnh.

Vậy tôi viết thông báo này kính đề nghị các bạn chuyển thông tin này tới bè bạn và các nhà thơ quen biết.

Đề nghị Hoàng Yến thông tin hộ tôi tới nhóm thơ tại Canada

Bài vở để liên hệ xin gửi tới:


Nguyễn Hoàng Sơn
nuidoi2001@yahoo.com

hoặc

nguyen.vantho@t-online.de

hoặc

Tạp Chí thơ Vệt nam-17 Trần Quốc Toản Hà NộiXin trân trọng cám ơn

Nguyễn văn Thọ