http://www.xbook.com.vn/images_upload/small_7870.jpg

Nhẽ ra là phải bỏ tiền mua PLATO CHUYÊN KHẢO thì mới đúng, nhưng em ngại là chất lượng bản dịch không được tốt lắm, mà cuốn đó vừa dày vừa nặng nên khá đắt tiền. Chi bằng đọc luôn bản dịch Tiếng Anh xem tư tưởng của ông Plato thế nào, nhân thể dịch luôn một bài sang Tiếng Việt để phục vụ bà con.