Link truyện tiếu lâm của ông Phạm Duy Tốn, bố nhạc sỹ Phạm Duy:

http://www.phamduy.com/PDFamily/pdton/tieulam1/index.html