Langven.com Forum

Full Version: Happy New Year, Happy New Year...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
SyncMaster
SyncMaster


No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It’s the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now’s the time for us to say...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and i

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he’ll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he’s astray
Keeps on going anyway...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and i

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It’s the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we’ll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and i
SyncMaster
Cũng bài hát trên nhưng đây là clip video đầy đủ với các gương mặt quen thuộc của nhóm ABBA.


ABBA - Happy New Year - Video
Milou

Các bà Abba bi giờ, bà tóc vàng ngày xưa xấu bây giờ càng xấu lão.
GiangHoBacAo
Miềng vẫn thấy tết tây chỉ... của Tây thôi các ông ạ! Lạc hậu ghê!!! leuleu.gif
Miềng khoái Tết ta, với những bài hát bất hủ ngày xưa đó! Hèm... Đêm Giao thừa, tiếng pháo đì đùng và đặc biệt với bài Ly... riệu mừng laugh1.gif của Phạm Đình Chương do ban hợp ca Thăng Long... rống. Nhớ chết được! iswear.gif
root
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.