Langven.com Forum

Full Version: Yahoo! Mash
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Khoa Học Kỹ Thuật - Computer & Internet
Fedora
Hôm nay tự nhiên nhận được tin nhắn của Yahoo! Mash như sau sp_ike.gif

"Mún has created a profile for you on Mash! It's good to be loved! ;)"

Thế bạn Mún là bạn nào confused1.gif vào giải thích cho tớ về cái vụ Yahoo! Mash này với, dùng thế nào đây, chả nhẽ create xong thì đem con bỏ chợ thế này à leuleu.gif
Evil
Oh, tớ cũng nhận được một cái tương tự như vậy.
summoner131
Mún là "bạn" Moonandcoin laugh1.gif
Sóng
Chính xác, sync quên nhanh thế.
Dạo này nhiều ngừơi create blog by yahoo mash, mình nhảy vô thấy nó bắt phải đăng ký thế là luời ko đăng kí, khỏi xem.
Milou
Ờ hình như có được invite vào chỗ này, nhưng nó rối tinh mù mịt chẳng biết làm gì rùi nó đòi shut down. Tội nghiệp những người sửa sang đẹp đẽ như nhà Apo chẳng hạn.

Yahoo! Mash is shutting down
Dear Yahoo! Mash member,


Thank you for trying out our Mash Beta service. We hope you had fun with it.


Please note that we will shut down Mash on September 29, 2008. As a result, your current profile on Mash will no longer be available. We strongly recommend that you return to http://mash.yahoo.com and copy the content that you wish to save onto a separate document.


For a list of FAQs, please refer to the Mash Help Page.


Thanks for trying out Mash!


Matt Warburton

Yahoo! Community Manager
NguoiVN
thằng yahoo này là một dạng của IBm về internet, nó làm búa xui cái gì cũng nhảy vào, mà lại dở ẹc, còn kô thì rườm rà hoa lá cành đủ thứ, chết lên chết xuống cũng là dễ hiểu
somnus
yahoo Mash này sắp die rùi , cái ya hô này xấu xí
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Khoa Học Kỹ Thuật - Computer & Internet
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.