Xin giới thiệu một phương pháp gõ tắt chữ Việt không dấu rất nhanh trên computer & internet. Người dùng chỉ cần gõ chữ tắt trên bàn phím nhưng nhờ có phần mềm xử lý nên máy vi tính vẫn hiện ra chữ Việt không dấu trọn vẹn. Phương pháp gõ tắt này đã được thực hiện thành công trong phần mềm gõ chữ Việt WinVNKey ( http://winvnkey.sf.net ) kể từ phiên bản 5.4.444 trở đi.

Mời bạn xem bài “Cách gõ nhanh chữ Việt không dấu” ở trang nhà:

http://vietpali.sf.net/binh

Hoặc xem trực tiếp ở 1 trong 2 đường dẫn sau đây:

- HTML: http://vietpali.sf.net/binh/CachGoNhanhChuVietKhongDau.htm
- PDF: http://vietpali.sf.net/binh/CachGoNhanhChuVietKhongDau.pdf

Chúng tôi rất mong nhận được góp ý của bạn.