Emm...cũng không am hiểu về nghệ thuật lắm nhưng thấy có bài này hay hay muốn gửi cho các bác xem cùng em.
Một thể loại nghệ thuật mới các bác nhể!!!

(@click here)

clap.gif clap.gif clap.gif