Langven.com Forum

Full Version: Sức Mạnh Của Hiện Tại
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện bài viết
NVT2002
Cuốn sách này do bác Quyzen giới thiệu. Số người đạt được trạng thái an lạc ngày nay khá nhiều, nhưng họ rất trăn trở tìm hiểu nguyên nhân xem: tại sao mình lại an lạc? Nếu biết được nguyên nhân an lạc thì họ sẽ có khả năng hướng dẫn những người khác cũng được an lạc như mình.

Cuốn sách mà em giới thiệu ở đây không phải ngẫu nhiên mà đạt được thứ hạng best seller. Nhưng liệu tác giả của cuốn Power of Now liệu có tìm ra câu trả lời cho thắc mắc nói trên?
Sóng
Công nhận bác NVT2002 sưu tầm được nhiều sách hay cho mọi người thật. Cám ơn bác nhiều.
kid
Em cũng từng đọc cuốn này ... về sau, ông ấy hệ thống lại và viết chặt chẻ hơn ... chắc chưa có bản ebook. ^_________________^ .
Như Đức Phật nói trong kinh đại bát niết bàn hay kinh Thủ Lăng nghiêm ... cho ta cái nhìn nhận về đại ngã ... Dường như biết mình sẽ đi về đâu ... Cảm nhận được một phần cái đại ngã ... hay là giác ngộ .
Skywalker
Các bạn xơi được cuốn "Power of Now" xong rồi chiến với mấy cuốn của bác Đoàn Xuân Mượu xem có ăn nhập gì không?

Chưa có ebook nên nếu quan tâm các bạn phải mua ở hiệu hoặc cửa hàng trực tuyến. bài dưới đây là phỏng vấn ngắn của báo KH & ĐS với tác giả:
(@click here)

và bình văn trên TP
(@click here)

sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện bài viết
Invision Power Board © 2001-2021 Invision Power Services, Inc.