Langven.com Forum

Full Version: Tìm Timo/minh Tí
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Evil
Nếu Tí có lai vãng vào làng hoặc bà con nào có thông tin để liên hệ với Tí thì cho em evil biết với ạ.

Cảm ơn.

HC
root
QUOTE(Evil @ Nov 5 2013, 12:47 PM)
Nếu Tí có lai vãng vào làng hoặc bà con nào có thông tin để liên hệ với Tí thì cho em evil biết với ạ.

Cảm ơn.

HC
*


Bạn có ở VN không? Nếu có tớ tìm cho mấy cái số điện thoại của dân làng Ven cũ.
Có thể trong chi hội HN sẽ có người còn lưu số của Tí.
Fedora
QUOTE(Evil @ Nov 5 2013, 12:47 PM)
Nếu Tí có lai vãng vào làng hoặc bà con nào có thông tin để liên hệ với Tí thì cho em evil biết với ạ.

Cảm ơn.

HC
*
Minh Tí đã vợ con đề huề rồi, cho nó xuôi đi thôi rolleyes2.gif
Evil
QUOTE(Fedora @ Nov 12 2013, 10:26 AM)
QUOTE(Evil @ Nov 5 2013, 12:47 PM)
Nếu Tí có lai vãng vào làng hoặc bà con nào có thông tin để liên hệ với Tí thì cho em evil biết với ạ.

Cảm ơn.

HC
*
Minh Tí đã vợ con đề huề rồi, cho nó xuôi đi thôi rolleyes2.gif
*Làm gì mà phải nâng cao quan điểm thế. Evil chả có sức mạnh thế, và Tí cũng chả kém cỏi thế đâu :p
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.